Avís legal

Informació general de la pàgina web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Responsable: Lluís Ribas Planas
Nom de l’empresa: Taller Elèctric Lluís Ribas
Nom del domini: http://www.tallerelectricribas.com
Altres dominis utilitzats: http://www.tallerelectricribas.wordpress.com
Direcció: c/ de Baix, 121, 17150 Sant Gregori (Girona)
E-mail de contacte: lluisribasplanas@hotmail.com
Telèfon de contacte: (+34) 972 428 108
Fax: (+34) 972 428 108
Número d’dentificació fiscal en qualitat d’empresari individual: 40289111-B

 

Condicions generals d’ús de la pàgina web:

1. Usuaris

A qui realitzi l’accés a la pàgina web se li assigna la condició d’usuari, el qual accepta des d’aquest moment, plenament i sense cap tipus de reserva, aquestes condicions generals.

L’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que desitgi accedir a les informacions que conté la pàgina web http://www.tallerelectricribas.com, ja que podria haver sofert modificacions.

2. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web així com els seus serveis i continguts sense infringir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il•lícites o lesives contra Taller Elèctric Lluís Ribas o tercers, o que poguéssin causar un perjudici o impedir el funcionament normal de la pàgina web.

L’usuari haurà de considerar la informació que conté aquesta pàgina web com a general, informativa i orientadora, tant amb relació a la seva finalitat com als seus efectes.

En cap cas aquesta pàgina web podrà considerar-se com un canal de contractació.

Si l’usuari estigués interessat en contractar els serveis de Taller Elèctric Lluís Ribas, així com rebre més informació, haurà de contactar amb el taller a fi que se’l pugui atendre de la manera més idònia i, en el seu cas, es pugui establir la corresponent proposta de serveis per part de Taller Elèctric Lluís Ribas en compliment de la normativa professional vigent.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’ús de la pàgina web es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Aquesta responsabilitat s’extendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars que s’hagin assignat per l’accés a la pàgina web, així com a qualsevol dels seus serveis.

No obstant, Taller Elèctric Lluís Ribas es reserva el dret a denegar l’accés a la pàgina web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

4. Reserva de drets

Taller Elèctric Lluís Ribas es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense necessitat d’avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny de la pàgina web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús de la pàgina web.

Taller Elèctric Lluís Ribas es reserva el dret d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

Taller Elèctric Lluís Ribas no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, del danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguéssin ser conseqüència de:
– La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la pàgina web i/o dels seus serveis i continguts;
– La falta d’utilitat, adequació o validesa de la pàgina web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets, o expectatives dels usuaris;
– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.;
– L’ús il•lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’odre públic, de la pàgina web, dels seus serveis o continguts, per part de l’usuari;
– L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis prestats als usuaris a través de la pàgina web.

6. Política d’enllaços

6.1 Les persones o entitats que prenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de Taller Elèctric Lluís Ribas, s’hauran de sotmetre a les condicions següents:
– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts de la pàgina web sense l’autorització prèvia i expressa de Taller Elèctric Lluís Ribas;
– No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines de http://www.tallerelectricribas.com sense l’autorització prèvia i expressa de Taller Elèctric Lluís Ribas;
– No s’incluirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de http://www.tallerelectricribas.com, ni sobre els seus serveis o continguts. Llevat d’aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Taller Elèctric Lluís Ribas, llevat de la seva autorització prèvia i expressa;
– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Taller Elèctric Lluís Ribas i el titular de la pàgina web o del portal des del que es realitzi, ni el coneixement i acceptació per part de Taller Elèctric Lluís Ribas dels serveis i continguts oferts en dita pàgina web o portal;
– Taller Elèctric Lluís Ribas no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web o portal des del que es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

6.2 La pàgina web http://www.tallerelectricribas.com posa a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers.

Aquests enllaços tenen la funció exclusiva de facilitar als usuaris la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per visitar-los.

Taller Elèctric Lluís Ribas no comercialitza, dirigeix, ni controla prèviament, ni fa seus els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquestes pàgines web.

Taller Elèctric Lluís Ribas no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que es poguéssin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i/o serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per Taller Elèctric Lluís Ribas i que resultin accesibles a través de la pàgina web http://www.tallerelectricribas.com.

7. Propietat industrial i intel•lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web (inclòs aquest avís legal) són propietat de Taller Elèctric Lluís Ribas, o es disposa si escau del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit s’erigeixen com a obres protegides per la legislació de la propietat industrial i intel•lectual en vigor.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials, dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina web, queda expressament prohibit, llevat del consentiment previ i exprés del titular dels drets.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat industrial i intel•lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Lluís Ribas Planas, mitjançant correu electrònic a l’adreça lluisribasplanas@hotmail.com indicant:
– Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua;
– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual o industrial, i la seva ubicació en el lloc web;
– Acreditació dels citats drets de propietat industrial o intel•lectual;
– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel•lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

L’accés a aquesta pàgina web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel•lectual existents sobre els elements propietat de Taller Elèctric Lluís Ribas.

8. Política de privacitat per la protecció de les dades de caràcter personal

 • Responsable del tractament

Lluís Ribas Planas

NIF: 40289111B

Domicili fiscal: c/ de Baix, 121 de Sant Gregori (17150 -Girona)

Adreça electrònica: lluisribasplanas@hotmail.com

 • Finalitat del tractament de dades personals
 1. Correu electrònic, telèfon i formulari de contacte web: les dades que obtinguem a través d’aquests canals de comunicació es tractaran per gestionar la consulta que ens plantegi.
 2. Fitxa de reparació de vehicle: les dades que li sol·licitem en la fitxa de reparació del seu vehicle són necessàries per dur a terme la reparació i contactar amb vostè per informar-li al respecte i/o recollir el vehicle.
 3. Pressupostos i facturació: les dades que ens proporcioni a la fitxa de reparació del vehicle així com les dades fiscals que li demanem, es tractaran per elaborar els pressupostos oportuns i orientatius sobre el cost de la reperació, així com la factura corresponent als efectes de complir amb les obligacions fiscals i administratives que es deriven per la correcta gestió i administració del taller.
 4. Proveïdors: les dades personals de les persones de contacte i de representació dels nostres proveïdors es tractaran per la contractació dels productes i/o serveis que poden oferir a aquest taller.
 5. Persones que entreguen el seu CV al taller: atès que aquest taller no ha obert cap procés de selecció, no s’admeten currículums vitae. Si la persona envia el seu CV a través de correu postal, formulari de contacte web o correu electrònic; el taller destruirà el missatge i el seu contingut per mitjans que dificultin l’accés a la informació continguda.

Per totes aquestes finalitats, el titular de les dades es compromet a proporcionar-les de forma veraç i mantenir-les actualitzades.

 • Base legítima del tractament
  1. Finalitats 1, 2, 3 i 4: el tractament és necessari per dur a terme mesures precontractuals i/o execució la relació contractual entre el client i el taller elèctric
  2. Finalitat 3: el tractament és necessari per complir les obligacions legals amb matèria tributària i administrativa
 • Destinataris de la informació
 1. Finalitats 1, 2 i 4: no es preveuen comunicacions de dades
 2. Finalitat 3: els destinataris de la informació seran els organismes públics competents en la matèria, així com la gestoria que hem contractat per complir les nostres obligacions tributàries i administratives.
 • Drets de l’afectat

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com a la portabilitat de les mateixes en els termes que preveu la normativa, davant Lluís Ribas Planas al c/ de Baix, 121 de Sant Gregori o bé, a lluisribasplanas@hotmail.com, aportant còpia de seu DNI. També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent (AEPD) i presentar una reclamació quan consideri que el tractament no és conforme a la normativa vigent amb matèria de protecció de dades.

 • Conservació de les dades personals
 1. Finalitat 1:  mínim 12 mesos
 2. Finalitat 2 i 4: durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions
 3. Finalitat 3: 6 anys pel compliment de les obligacions fiscals i administratives, així com el durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions
 • Mesures de seguretat

El taller ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i adequades en funció de les dades personals que tracta i, en especial, per evitar la pèrdua; el mal ús; l’alteració; l’accés no autoritzat; i, altres riscos possibles.

Taller Elèctric Lluís Ribas es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada a la pàgina web http://www.tallerelectricribas.com a la que tindrà accés qualsevol persona.

9. Ús de Cookies

Taller Elèctric Lluís Ribas informa als seus usuaris que, en compliment del Real Decret-Llei 13/2012, de 30 de març, en virtut del qual es transposa la Directiva 2009/136/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, i que a la vegada modifica l’art. 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la pàgina web http://www.tallerelectricribas.com utilitza cookies pròpies i de tercers.
Les cookies són fitxers creats en el navegador de l’usuari per registrar la seva activitat en la pàgina web i permetre-li una navegació més fluïda i personalitzada. La pàgina web http://www.tallerelectricribas.com utilitza les cookies següents:

_qca: permet que el servei d’análisis Quantcast pugui recopilar informació sobre l’activitat de l’usuari dins la pàgina web. Caduca al cap d’un any.
_utma: pertany a Google Analytics i registra la informació i el número i temps de les visites a la pàgina. Caduca als dos anys.
_utmb: pertany a Google Analytics i registra informació sobre el temps. Expira al cap d’una hora.
_utmc: pertany a Google Analytics i registra informació sobre el temps. Expira quan finalitza la sessió del navegador.
_utmz: pertany a Google Analytics i registra les pàgines web de referència de l’usuari. Caduca als sis mesos.
_ga: s’utilitza per diferenciar usuaris. Caduca al cap de dos anys
_wpndash
grvinsights
km_ai: s’utilitza per rendiment
km_lv: s’utilitza per rendiment
km_ni: s’utilitza per rendiment
km_uq: s’utilitza per rendiment
kvcd: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
optimizelyBuckets: s’utilitza per rendiment
optimizelyEndUserId: s’utilitza per rendiment
optimizelySegments
twostep_auth: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
wordpress: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
wordpress_loogged_in: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
wordpress_sec: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
wordpress_test_cookie: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari
wp-setting-55694118
wp-setting-time-55694118
wpc_wpc: s’utilitzen per iniciar la sessió de l’usuari

Per obtenir més informació sobre el tipus de cookies que utilitza Google Analytics, clicka aquí.

Aquestes cookies les utilitza l’empresa Taller Elèctric Lluís Ribas per elaborar estadístiques de les visites que rep la seva pàgina i per compartir els seus continguts a través de les xarxes socials. En cap cas identifiquen ni proporcionen dades personals dels usuaris.

Per utilitzar la pàgina web http://www.tallerelectricribas.com no és necessari instal•lar cookies. Si l’usuari desitja revocar el seu consentiment, i no accepta la instal·lació, ni la recopilació, ni el tractament de les dades que s’obtinguin a través de les cookies; haurà de configurar el seu navegador per bloquejar-les i eliminar-les. Demanem que els usuaris consultin, a continuació, les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer

10. Legislació aplicable i jurisdicció

El present avís legal es regeix per la legislació espanyola, quedant sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Girona ciutat qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la prestació de serveis de la pàgina web, així com els seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’ha establert aquí.

Última actualització: 22 de desembre de 2018

A %d bloguers els agrada això: